Program do rejestracji (Przyjście - Wyjście) godzin pracy pracowników firmy.

Jest to wersja demontracyjna programu. Program służy do rejestracji przyjścia, przerwy i wyjścia pracownika z pracy. Umożliwia wykonanie miesięcznego zestawienia zbiorczego pracowników oraz zestawienia szczegółowego wybranego pracownika. Logując się jako administrator masz pełną kontrolę nad funkcjami programu (rejest pracowników, rejestr zdarzeń, zestawienia z kontrolą poprawności danych). Natomiast zalogowany pracownik ma dostęp tylko do zestawień swoich godzin pracy i zmiany swojego hasła do systemu.


Aby wprowadzić zdarzenie przyjścia lub wyjścia pracownika należy wpisać login i hasło pracownika. Rejestracja zdarzeń możliwa jest wyłącznie na upoważnionym stanowisku pracy firmy (w wersji DEMO blokada ta jest zdjęta). Stanowisko takie autoryzuje Administrator wpisując na nim jednorazowo Kod Dostępu. Może też usunąć wprowadzony wcześniej Kod Dostępu, blokując dane stanowisko do dalszej rejestracji godzin.


W kartotece pracowników Administrator może dodawać nowych, a także poprawiać i usuwać już wprowadzonych pracowników. Pracownik może być przypisany do określonej grupy pracowników. Przy wprowadzaniu nowego pracownika do bazy system sam określa jego login na zasadzie: inicjały imienia i nazwiska + kolejna cyfra. Oczywiście dane te można później zmienić.


W kartotece zarejestrowanych godzin Administrator może dodać nowe zdarzenie, poprawić lub usunąć już zapisane zdarzenie. Dane wyświetlane są w kolejności od najświeższego do najstarszego (na górze są ostatnie zdarzenia) w danym miesiącu.


W funkcji ZESTAWIENIA Administrator może sprawdzić kompletność danych oraz wygenerować wydruk zbiorczy pracowników lub szczegółowy wybranego pracownika.

Zestawienie funkcjonalności programu


Zasady użytkowania programu

Program można zainstalować na własnym serwerze WWW firmy (wymagania to: serwer z obsługą PHP oraz bazy danych MySQL) lub użytkować na naszym serwerze WWW. Koszt instalacji własnej, to jednorazowa opłata w wysokości 600,- zł. Natomiast opłata za instalację na naszym serwerze, to jednorazowa opłata 300,- zł + opłata roczna 100,- za używanie naszego serwera. Wystawiamy faktury. Nie naliczamy podatku VAT - firma jest podmiotowo zwolniona z podatku VAT. Zainteresownych prosimy o kontakt mailowy: kontakt@fakturyonline.biz.pl

Bezpieczeństwo danych na naszym serwerze

Nasz serwer WWW posiada zainstalowany certyfikat SSL i wszystkie dane przesyłane z i na serwer są szyfrowane. Wszystkie hasła w bazie SQL są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Zapewniamy pełną poufność gromadzonych na serwerze danych oraz pełne bezpieczeństwo (codzienne kopie rezerwowe).

Proponujemy inne nasze serwisy

Zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi serwisami:
https://fakturyonline.biz.pl - wystawianie faktur, korekt, not itp.
https://hotelarz.098.waw.pl - program do obsługi rezerwacji twojego hotelu lub pensjonatu
https://konwerter.098.waw.pl - program do konwersji plików csv, txt, dbf, xml